informacijos apsaugaAPIE MUS

Patirtis

ISec - daugelį metų dirbati informacijos saugumo specialistų komanda, kurios pagrindinė veikla yra konsultacijos, mokymai ir auditai, susiję su informacijos apsauga, saugumu. Pagrindinė ISec specializaciją - informacijos saugumo vadybos sistemos (ISO/IEC 27001:2005 standarto pagrindu). ISec yra nepriklausoma ir neatstovauja nei vienam programinės ar techninės įrangos gamintojui, todėl visuomet išlieka nešališka. ISec dirba didelę patirtį turintys specialistai. Tai daug metų informacijos saugumu ir informacinėmis technologijomis besidomintys žmonės, konsultavę bei ruošę saugos politikas, rūpinęsi saugumo užtikrinimu, atlikę informacijos apsaugos, ISVS auditus didžiosiose Lietuvos įmonėse, tokiose kaip AB "Lietuvos geležinkeliai", AB "Rytų skirstomieji tinklai", UAB "Bitė Lietuva", AB "Orlen Lietuva", AB "Lietuvos paštas", Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir kitose. Kompanijos darbuotojai ne tik gerai išmano šiandien aktualius informacijos apsaugos standartus, hakerių metodus, bet turi patirties ruošiant su informacijos apsauga ir informacinių technologijų nusikaltimais susijusius įstatymus.

Grįžti

Kvalifikacija

ISec dirbančių specialistų kvalifikaciją parodo turimi informacijos saugumo ir susijusių sričių sertifikatai:

CISSP - Certified Information Systems Security Proffesional
CISA - Certified Information Systems Auditor
CISM - Certified Information Security Manager
DGQ Quality Auditor
DGQ Internal Auditor

Grįžti

Etika

Kompanija laikosi savo etikos politikos - suteikti klientui tik aukščiausio lygio paslaugas. Mes laikomės konfidencialumo principų net jei to ir nesame įsipareigoję daryti raštiškai. Todėl bet kokia kliento informacija, patekusi mums:
 • nebus atskleista trečiosioms šalims be kliento raštiško sutikimo;
 • nebus nukopijuota, atkurta ar bet kokia forma atgaminta be kliento raštiško sutikimo;
 • bus saugiai saugoma, kai nenaudojama;
 • visuomet liks kliento nuosavybe.
Mums svarbu klientui sukurti vertę, todėl dirbant su klientais:
 • teikiamas prioritetas toms paslaugoms, kurios gali suteikti didžiausią naudą;
 • visuomet būsime lankstūs ir prisitaikantys prie kliento poreikių;
 • vengsime bet kokio interesų konflikto;
 • vertinsime savo darbą pagal suteiktą naudą klientui.
Mums svarbus kompanijos įvaizdis ir vidinė darna, todėl jos darbuotojai:
 • visuomet vieni kitiems geranoriškai padės, nepriklausomai nuo savo atsakomybės ribų;
 • nešališkai įvardins klientui visas jo informacijos saugumo problemas;
 • vengs nepagrįstos kritikos.
Grįžti